Ознаке


Заветине су током минуле 2008. године добиле 28 предлога за доделу књижевних награда „Заветина“  Дрво живота и Амблем тајног писма света. Двадесет и два предлога су  била за књ. награду Дрво живота, а међу овим предлозима је  најозбиљнија књига песама песника Бошка Томашевића (видети више  http://www.nesebicanmuzej.blogspot.com/ ) Међутим, Заветине су одлучиле да не  доделе ове године ову корективну и неновчану књижевну награду, због тога што је минула књижевна сезона у ствари фаворизовала књижевни просек.

Осталих шест предлога за књижевну награду Амблем тајног писма света, према мишљењу оцењивача Заветина, нису, нажалост испуњавали високе критеријуме ове награде, која се додељује за богате стваралачке опусе  и надмашивања…

Advertisements