Ознаке


kniga_1

Iz Predgovora ovom džepnom izdanju:

“Lepu pesmu treba ponovo i ponovo čitati. Prava poezija je kao palimsest: naslage slojeva, i silazak kroz njih, u njih, dublje i dublje. Zato su između raznovrsnih izdanja, dobra mala, džepna izdanja sa svedenim brojem pesama, izbor najboljega od najboljega. Ne može čovek uvek desetinu najmilijih “svojih” pesama tražiti među stotinom, prevrtati listove unapred, unatrag, ili krhati uglove stranica da bismo lakše našli što tražimo…” 

Isidora Sekulić je bila u pravu.Kao što Rakića treba izdati u džepnom izdanju, ukusnom, u lako povezanoj knjižici, isto to, i još možda više, važi za Miroslava Lukića, koji je, objektivno gledano, napisao daleko više od Rakića. Mnoge od pesama, probranih u ovoj nevelikoj knjižici, bile su skoro sakrivene, u poetskoj šumi Lukićevih sabranih knjiga pesama (STAROBALKANSKA TETRALOGIJA i PUŠTANJE VODE MRTVIMA ZA DUŠU).

Sam autor se već bio izjasnio o tome. Pesme su ovde probrane, pre svega, iz najobimnije, nedavno objavljene Lukićeve knjige STAROBALKANSKA TETRALOGIJA (Beograd, 2006, 700 str.). Ovaj odbir se razlikuje od digitalnog izbora pesama publikovanih na Vebu Zavetina 2003 “Duboke pesme nemoguće ljubavi”, po tome što je sastavljač pošao i stavio na čelo ovog izbora pesme koje je sam pesnik u svoje vreme objavio u 2. izdanju antologije srpske poezije “Nesebičan muzej” (Beograd, 2000). Probrano je sedamdesetak odličnih pesama iz celokupnog opusa Miroslava Lukića! Ovaj knjiga ima i jedan raritet: Pesnik je jednoj od svojih najpoznatijih pesama “Duboka pesma nemoguće ljubavi ili Skriveni bosiok” dao konačni oblik baš u ovom izdanju! Reč je o naizgled sitnom i nevažnom, ali u suštini filigranskom radu. Za razliku od Pesama iz romana ovo džepno izdanje donosi manje, najsvedeniji broj odličnih pesama.

Oba izdanja su izvrsna, iako različita, otkrivajući skriveno ovog pesnika. Ovde su ipak birani večiti čudesni korenovi, kako sam pesnik na jednom mestu reče.  –  I.M.L.

*

Štampana verzija na papiru se može nabaviti direktno od izdavača po veoma popularnoj ceni! http://www.zavetine.com/  (Elektronski ducan)

2. neznatno izmenjeno, džepno izdanje probranih pesama Miroslava Lukića Duboke pesme nemoguće ljubavi (Zavetine, Beograd, 2006, 104 str. ) može se preuzeti , počev od petka 15. maja,  besplatno, kao neprofitno izdanje sa Veb sajta ЗАВЕТИНЕ online

Advertisements