Ознаке


ОДЛУКА ЖИРИЈА ЗА КРАТКУ ПРИЧУ И ЕСЕЈ

НА 24–ИМ “ШУМАДИЈСКИМ МЕТАФОРАМА“ 2011.

Ако је судити по причама приспелим на наш конкурс, српска кратка прича је у великој кризи. Могуће је да тако није, али су они који су се одлучили да се на на наш конкурс одазову писци који нису раскрстили у довољној мери шта кратка прича јесте и како се она склада. Она је један од најзахтевнијих књижевних жанрова уопште, а наши „писци“ су се максимално комотно ухватили у коштац са проблемима којих изгледа уопште нису ни били свесни. Не може се прича преметнути у роман, не може читав живот стати у тесне границе које је међе.

Не вреди писати о тематици (претворило би се то у сувишно разглабање) „прича“ које приче нису.

Пошто је пажљиво размотрио свих седамдесет шест прозних састава који су пристигли на конкурс, жири је одлучио (свесно кршећи правило по којем прича може имати највише пет страница, желећи да издвоји причу која успела и добра прича јесте међу онима које то нипошто нису) да прву награду додели причи „Борбени авион F 32“ Весне Кораћ из Новог Сада. Она садржи, пластично исприповедану полу-унутрашњим монологом, трагичну сторију која „покрива“ читав живот који управо то – живот – најмање јесте. Али опстаје и такав. Себи упркос.

Друга награда додељена је особеној причи, заправо више прибележеном, намерно дисперзивном и разуђеном, принципом мозаика грађеном, тексту „Историја нашега живота“ Владете Коларевића из Брезовца.

Трећа награда није додељена, а жири је препоручио за објављивање у Зборнику анегдотску причу-сећање „Ђука и Јован“ Николе Ч. Вујчића из Младеновца.

 

У Младеновцу,                                  Жири:

1. јуна  2011.                      Радослав Војводић, председник

Јасмина Чабрило, члан

        Зоран Милисављевић, члан

Видети више:

https://sites.google.com/site/zavetineagregat/home

https://sites.google.com/site/zavetineagregat/hot-news-1/proglasenidobitnicinaknkonkursusumadijskihmetafora

Advertisements