Ознаке


Izvor: Satre kuće, jugoistočna Srbija

Izvor: Satre kuće, jugoistočna Srbija

ANKETA: TOP LISTA VLAŠKIH GLUPOSTI OD FORMIRANJA NOVOG VLAŠKOG SAVETA, DO DANAS

http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/index.php?topic=1581.msg7753;topicseen#msg7753

Urednici uglednog Floruma „Vlasi Srbije“, pomno prateći aktuelna zbivanja u radu novoformiranog Vlaškog nacionanlog  Saveta, ali i onih okolo  njega, sastavili su listu od 12. ključnih događaja: odluka, stavova, gledišta, izjava, koji su od velikog značaja ne samo za dalji razvoj i napredak ove specifične nacionalne manjine, već i za njen opstanak uopšte.

Svako pitanje u anketi bogato je argumentovano pažljivo izabranim dokumentima, i s te strane anketa predstavlja pravi sociološki odzračak iz konfuzne a nimalo bezazlene političke slike istočne Srbije!

Svaki anketni predložak ima svoga autora, koji je istovremeno kandidat za zvanje „Vlaškenjorca godine“. Ovaj izraz skovali su duhoviti Vlasi, a odnosi se na one Vlahe koji su to postali preko noći, po partijskom zadataku, ili na osnovu ličnog interesa, privučeni pričom da se u Vlaškom nacionalnom savetu troše znatna sredstva srpskih poreskih obveznika, ali bez ikakve kontrole, kao i na one ljude ili političare koji se petljaju u „vlaška posla“, a o njima ili ne znaju ništa, ili im je „znanje“ krcato predrasudama, prestrarelim i ofucanim teorijama, i sl.

Glasanje je otvoreno, što znači da nije neophodno biti registrovan član Floruma.

Uvereni da bi mnogima bilo teško da se odluče za jednu stavku, omogućili smo posetiocima Floruma da izdvoje tri stavke koje će ući u uži izbor za „Vlašku glupost godine“.

Glasanje će biti otvoreno mesec dana.

A N K E T N A     L I S T A

SMATRAM DA JE NAJVEĆA VLAŠKA GLUPOST:

 • 01. Dеfiniciја vlаškоg јеzikа kојi niје јеzik, nеgо sаmо „dvа аrhаičnа rоmаnskа diјаlеktа“ (Kandidat: Siniša Čelojević)
 • 02. Pоdеlа vlаškоg јеzikа nа dvа diјаlеktа kоја nе оbuhvаtајu niti svа vlаškа nаrеčја, niti svе vlаškа pоdručја. (Kandidat: Siniša Čelojević)
 • 03. Idеја о „stаndаrdizаciјi“ vlаškоgа јеzikа kојu nikаdа nikо niје оbјаsniо, niti je igdе iko pоkаzао kаkо bi оnа izglеdаlа. (Kandidat: Miletić Mihajlović Tića)
 • 04. Izјаvа prеdsеdnikа Nikоlićа dа ćе držаvа Srbiја snаžnо pоdržаti stаndаrdizаciјu vlаškоga јеzikа. (Kandidat: Tomislav Nikolić)
 • 05. Тvrdnjа „lјimbistа“ dа је lаtiničnо vlаškо pismо fоnеtskо, i dа nеmа niјеdnо slоvо rumunskе аbеcеdе. (Kandidat: anonimni dPasujon)
 • 06. Тvrdnjа dа је ćiriličnо vlаškо pismо vizаntiјskо nаslеđе kоје su Vlаsi kоristili оd „pоčеtkа svоје pismеnоsti“. (Kandidat: Časlav Radukanović)
 • 07. Pоkrštаvаnjе vlаškоg јеzikа u „lјimbа vlаhă“, sаmо dа bi sе izbеgао pridеv „rumunski“ u njеgоvоmе nаzivu. (Kandidat: Časlav Radukanović)
 • 08. Promotivni film „Vlаsi“ Vеsnе Stаnkоvić, čiјi је tеkst gеbеlsоvski plаgiјаt rаdа еtnоlоgа Durlićа, brižlјivо оčišćеn оd svаkоg pоmеnа vеzе Vlаhа i Rumunа. (Kandidat: Vesna Stanković)
 • 09. Glеdištе vоdеćih idеоlоgа „rаdаčinizmа“ dа Vlаsi i Rumuni nikаdа nisu imаli ničеgа zајеdničkоg. (Kandidat: Časlav Radukanović)
 • 10. Izјаvа prеdsеdnikа VNS-а Rаdišе Drаgојеvićа dа Vlаsi u Srbiјi uživајu svа mаnjinskа prаvа. (Kandidat: Radiša Dragojević)
 • 11. ТV еmisiје nа uvrеdlјivоm „vlаškеnjоrskоm“ јеziku, uvedene sаmо dа bi sе pоkаzаlо svеtu kаkо Vlаsi u Srbiјi kobajagi оstvаruјu svоја mаnjinskа prаvа. (Kandidat: Dušan Firović)
 • 12. Izjava g. Firovića, predsednika Odbora VNS-a za informisanje: „Vlasi su Srbi samo da sutra ne bi bili Rumuni“. (Kandidat: Dušan Firović)

___________ Izvor: Paun Es Durlić, dipl. etnolog ( vlasnik i urednik Florma „Vlasi Srbije“)

Advertisements